Vstreky pre poľnohospodárske a stavebné stroje

Ponúkame:

-Repas vstrekovačov

-Robíme opravu na všetky typy vstrekovačov pre poľnohospodárske a stavebné stroje

-Používame len originálne diely pri oprave

-K opravením vstrekovačom dostávate protokol o testovaní

NEVÁHAJTE A KONTAKTUJTE NÁS TELEFONICKY ALEBO MAILOM

Čo zahrňa oprava vstrekovačov?

1.Externé čistenie (ultrazvukovým prístrojom)

2.Demontáž vstrekovača na diely

3.Predbežná hodnota repasu (kontakt zo zákazníkom)

4.Čistenie časti vstrekovača

5.Výmena dielov

6.Po oprave počítačový test+protokol o testovaní

7.Vysokotlakový test

8.Meranie vstrekovacej dávky (maximálne zaťaženie)

9.Meranie vstrekovacej dávky (polovičné zataženie)

10.Meranie vstrekovacej dávky (bez zaťaženia)

11.Meranie testových dávok

12.Testovací protokol

13.Odosielanie zákazníkovi

Čo vám ďalej ponúkame???

-Ušetrenie

-12 až 24 mesačnú písomnú záruku

-Kvalitu

-Spokojnosť s repasom

 

 

3H SLOVAKIA S.R.O.

Zemplínska Široká 239
07213 Michalovce

E-mail
repasautodielov@repasautodielov.sk
Telefón
0944 344 053